[IMEI] Kiểm tra nhà mạng + iCloud + Blacklist

10.000VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Thông tin bao gồm :

Nhà mạng + iCloud + Bảo hành + Blacklist GSMA 

Ví dụ kết quả mẫu:

Model: iPhone XS Max 64GB Gold
IMEI: 3572790936XXXX
IMEI2: 357279093XXXX
MEID: 357279093XXXX
Serial Number: F2LXG1XXXX
Network: Cellular
Identifier: iPhone11,6
Activated: Yes
Estimated Purchase Date: 2018-11-08
Valid Purchase Date: Yes
Repairs & Service Coverage: Expired
Days Remaining: 0
Telephone Technical Support: Expired
AppleCare: No
Refurbished: No
Replaced: No
Find my iPhone: Off
iCloud Status: Off
Carrier: Unlocked
SIMLock Status: Unlocked
Model Number: A1921
Repair Status: None
Blacklist Status: Clean | Blacklisted [ Đây là tình trạng GSMA không phải tình trạng nợ cước của nhà mạng]
Manufacturer: Foxconn
Manufacture Date: 2018-09-23
Loaner: N

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Pro30300.000VND cho 30 ngày7.500VND