[IMEI] Kiểm tra nhà mạng + iCloud

5.000VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Kiểm tra thông tin nhà mạng + iCloud iPhone / iPad.

Độ chính xác <75%. Dịch vụ này đang được dùng phổ biến tại VN. Không dùng cho Máy trả bảo hành / Máy tân trang / Máy tái chế / Máy Contract-Free.

Thường hay sai ở các nhà mạng Nhật / Anh ( UK ) / Canada. 

Ví dụ kết quả trả về:

Model: iPhone XS Max 64GB Silver Cellular [A1921] [iPhone11,4]
IMEI: 35727109848XXXX
IMEI2: 3572710983XXXX
Serial Number: G6TXW4ZXXXX
Purchase Date: 2019-03-14
Activation Status: Activated
Warranty Status: AppleCare+
Telephone Technical Support: Active
Technical Support Expiration Date: N/A
Repairs and Service Coverage: Active
Repairs and Service Expiration Date: N/A
Valid Purchase Date: Yes
AppleCare Eligible: Already Activated
Registered: Yes
Replaced: No
Loaner: No
Find My iPhone: ON
Carrier: Unlock
SIMLock Status: Unlocked

Một số thông tin sẽ thiếu không được như ví dụ phía trên.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Pro30300.000VND cho 30 ngày2.500VND